januari 12, 2021 Coronacrisis is een wake-up call voor het MKB

23 procent MKB vreest voor langdurige uitval personeel door psychische klachten

MKB’ers vrezen voor langdurige uitval van personeel in de komende maanden, zo blijkt uit onderzoek van Interpolis onder 503 MKB’ers dat werd uitgevoerd door Motivaction. Een derde van de bedrijfsverantwoordelijken in het MKB is bang dat het personeel zich vaker ziek meldt dan voor de COVID-19 uitbraak en ruim een vijfde vreest voor langdurige uitval van het personeel door psychische klachten. Het onderzoek toont aan dat de crisis een wake-up call is geweest voor het MKB: 49 procent van de MKB’ers heeft meer aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en 25 procent investeert meer in het welzijn van de medewerkers. 

Bijna de helft van het MKB zag het verzuim veranderen tijdens de COVID-19 uitbraak, zo blijkt uit het onderzoek dat Interpolis, onderdeel van coöperatieve verzekeraar Achmea, door Motivaction liet uitvoeren. Ondernemers zagen vooral het frequent kortdurend verzuim door stress, privé problemen of conflicten toenemen. Als ze vooruit kijken vrezen de MKB’ers met name voor een stijging van het langdurig ziekteverzuim. De nodige maatregelen zijn getroffen om het risico op langdurig verzuim te verlagen. De meest populaire maatregel was het tonen van betrokkenheid aan werknemers (60%), gevolgd door het kenbaar maken van waardering (51%) en het bieden van doorgroeimogelijkheden (23%). 

Impact verzuim enorm, uitval door psychische klachten onderschat
Het onderzoek laat zien dat de impact van verzuim op een MKB-bedrijf enorm is: bedrijven die tijdens de crisis met verzuim te maken hebben gehad, maken zich meer zorgen over hun bedrijf in 2021 en achten het vaker waarschijnlijk dat hun bedrijf de crisis niet overleeft. Ondanks dat driekwart van de MKB’ers zegt zich bewust te zijn van de financiële impact van verzuim op zijn of haar bedrijf, lijkt het erop dat ze de impact van langdurige uitval toch onderschatten. Het gemiddelde aantal dagen dat iemand uitvalt door psychische klachten wordt geschat op 132 dagen, terwijl dit in werkelijkheid 290 dagen zijn.

‘Het is positief dat MKB-bedrijven juist door de coronacrisis meer aandacht hebben voor het welzijn van het personeel. We hopen dat ze deze lijn doortrekken. Wij weten dat de impact van langdurig verzuim op een MKB-bedrijf enorm kan zijn en proberen ondernemers daarom bewust te maken van de risico’s en de maatregelen die ze kunnen treffen. Zo kunnen werkgevers met onze verzuimtool de verzuimkosten van hun bedrijf berekenen, op basis van de gegevens uit de onderneming en uit de branche,’ aldus René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis.  

Onvoldoende beschermd tegen risico’s verzuim personeel
Werkgevers troffen de nodige maatregelen om het risico op langdurig verzuim te verlagen. Het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering is daar niet altijd onderdeel van. Het aantal Nederlandse bedrijven met een ziekteverzuimverzekering is dit jaar niet hoger dan in 2019, zo blijkt uit data van IPSOS. Toch zegt 17% van de MKB’ers, die nog geen ziekteverzuimverzekering hebben, van plan te zijn er één af te sluiten. Hiervan geeft 40% aan dat dit besluit een gevolg is van COVID-19, maar los staat van eventuele overheid restricties in 2021. 


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...