oktober 20, 2020 Een op de vijf heeft geen duidelijke strategie voor flexibele schil

39 procent HR-specialisten vindt juiste flexwerkers aantrekken lastig

Maar liefst vier op de tien HR-verantwoordelijken vinden het lastig om geschikte flexwerkers te vinden en te binden. Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep onder 1.032 Nederlandse HR-verantwoordelijken, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden heeft 21 procent geen duidelijke strategie voor de inzet van flexkrachten.

Met 44 procent hebben de grootste organisaties (1000+ medewerkers) de meeste moeite met het vinden van goede flexwerkers. “Ondanks dat er tegenwoordig bijna twee miljoen werkenden zijn met een flexibele arbeidsrelatie, heeft nog steeds een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse bedrijven geen duidelijke strategie rondom de inzet van flexwerkers”, zegt Wessel van Alphen, CEO van De Staffing Groep. “Het Nederlandse bedrijfsleven is voor een groot gedeelte afhankelijk geworden van de flexibele schil. Het vermogen om de juiste flexkrachten te vinden en te behouden is daardoor van cruciaal belang geworden voor het toekomstige succes van een organisatie.” 

Ongelijkheid
Dat het veel bedrijven ontbreekt aan een duidelijke strategie op het gebied van flexibele arbeid, blijkt verder uit het feit dat slechts 43 procent van de Nederlandse organisaties de uiteindelijke doorstroom van flexwerkers naar een vast contract als belangrijke doel heeft gesteld. Het komt wellicht hierdoor dat achttien procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet als een volwaardig onderdeel van hun organisatie beschouwt. Een nog groter deel (twintig procent) stelt zelfs dat vaste werknemers van grotere waarde zijn voor hun bedrijf dan flexibele arbeidskrachten. Van Alphen: “Bedrijven moeten vanuit een holistisch oogpunt naar hun gehele personeelsbestand kijken. Centraal moet daarbij staan hoe ze door de inzet van zowel vaste- als flexibele medewerkers de strategische doelstellingen behalen. Wanneer je als bedrijf flexkrachten al niet op waarde schat; hoe kunnen zij dan ooit tevreden zijn over hun eigen inspanningen? Een medewerker – flex of vast – die wordt gewaardeerd en het gevoel heeft écht onderdeel te zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, zal uiteindelijk ook meer bijdragen.”

Onboarding
Een manier waarop flexkrachten zich sneller onderdeel voelen van de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn, is door ze bewust mee te nemen in de bedrijfsfilosofie en -cultuur. Opvallend genoeg zeggen slechts zes op de tien HR-verantwoordelijken dat flexkrachten binnen hun organisatie hierin voldoende worden meegenomen. Van Alphen: “Veel Nederlandse bedrijven hebben tegenwoordig uitgebreide onboardingprogramma’s voor nieuwe medewerkers. Dit geldt echter niet voor flexkrachten, die het geregeld met een beknopte uitleg en korte inwerkperiodes moeten doen. Uiteindelijk gaat het erom dat talent tot bloei komt, ongeacht hun arbeids- of contractvorm. Cruciaal is daarbij kaders en handvatten te bieden in de vorm van een gedeeld DNA. Niet alleen voelt iemand met een flexibel arbeidscontract zich dan eerder thuis, ook helpt het om over de gehele organisatie een consistent beeld uit te stralen richting opdrachtgevers.”

Benieuwd naar hoe je als organisatie je volledige arbeidspotentieel benut? Lees hierde whitepaper ‘Total Talent Management: op volle kracht vooruit’.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...