november 19, 2021

Boek over ondernemerscompetenties gepresenteerd tijdens ‘Staat van het mkb’

Om als samenleving de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden is een ondernemende grondhouding van cruciaal belang. Wat die ondernemersgeest en -mentaliteit is en hoe die kan worden bijgebracht aan studenten in het beroepsonderwijs staat beschreven in het boek “Aan de slag met EntreComp in het onderwijs”. Op donderdag 18 november, tijdens het evenement Staat van het mkb is het boek van Thomas Lans, lector Kansrijk Ondernemen van de HAN University of Applied Sciences (HAN) en mede-auteur Marco van Gelderen van de VU, gepresenteerd en besproken tijdens een online bijeenkomst met leden van het Nederlands Comité van Ondernemerschap.
 
“In plaats van dat studenten zich afvragen, welk risico heeft mijn idee, zouden ze zichzelf vaker moeten afvragen: wat is het ergste dat er mis kan gaan als ik gewoon begin?” Dit soort praktische inzichten en oefeningen vormen de basis van het boek dat docenten in het beroepsonderwijs en voorgezet onderwijs in staat moet stellen om het ondernemend vermogen bij hun studenten te stimuleren, stelt Thomas Lans. 

Praktische handvatten
“Ondernemerscompetenties zijn voor iedere student belangrijk”, aldus Lans. “En het ontwikkelen en lesgeven in dit soort competenties is nadrukkelijk niet voorbehouden aan docenten economie of docenten ondernemen, maar geldt voor alle docenten die ondernemend gedrag belangrijk vinden en in hun lessen willen stimuleren.” Dit boek biedt daarvoor praktische handvatten die gebaseerd zijn op de belangrijkste inzichten uit het ondernemerschaps(onderwijs)onderzoek van de afgelopen decennia.”

15 competenties
Uitgangspunt voor het boek vormen de vijftien competenties die in Europees verband zijn ontwikkeld – het EntreComp model – en gezamenlijk de basis vormen voor het ondernemend vermogen van Europa. Enkele voorbeelden van dit soort competenties zijn: kansen zien, middelen bijeenbrengen en omgaan met onduidelijkheid, onzekerheid en risico. Van alle vijftien competenties staan in het boek wetenschappelijk inzichten en oefeningen. 

Lectoraat Kansrijk Ondernemen
Binnen de HAN is het lectoraat Kansrijk Ondernemen gestart.  Het Lectoraat richt zich op twee vraagstukken. Welke ondernemerscompetenties zijn nodig om kansen te zien, afwegingen te maken en beslissingen te nemen in toenemende onzekerheid? En welke ondersteuning kan het regionale ecosysteem voor ondernemerschap daarin bieden?


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...