oktober 7, 2020 In vergelijking met 2019 zal het aantal faillissementen in Nederland met 30% stijgen tot ongeveer 4.250 per jaar

Coface verwacht 8500 bedrijfsfaillissementen in 2020 en 2021

Er breken opnieuw uitdagende economische tijden aan, zelfs na een periode waarin de Nederlandse overheid met financiële steunpakketten het bedrijfsleven overeind houdt. Coface, de internationale kredietverzekeraar met grote expertise op het gebied van kredietwaardigheid van ondernemingen, voorspelt een daling van 4,8% van het mondiale BBP in 2020. Daarnaast voorziet Coface dat in Nederland het aantal faillissementen in 2020 en 2021 met 30% stijgt ten opzichte van 2019. Dat komt neer op ongeveer 4.250 bedrijfsfaillissementen per jaar. Coface wijst de mondiale onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus aan als belangrijkste reden voor deze economische terugval.

Edwin Busio, Managing Director van Coface Nederland, verklaart waarom de coronacrisis nog lang zijn sporen zal achterlaten: “De tegenslag van de coronacrisis zit momenteel nog verstopt in de Nederlandse economie. Overheidssteun heeft bedrijven gered, maar op termijn dwingen de gevolgen van het coronavirus de Nederlandse economie tot fundamentele hervormingen. In de aankomende jaren zal het bedrijfsleven een correctie doorvoeren, met banenverlies en faillissementen tot gevolg. De pijn moet een keer uit de markt. Achteraf zal ook blijken dat de crisis heeft geleid tot meer innovatie en een versnelde ontwikkeling van duurzaamheid, techniek, flexibilisering, klantgerichtheid, energie, etc.”

Coface becijfert dat, ondanks een verwacht herstel in 2021 (+ 4,4%), het BBP van de Eurozone en de Verenigde Staten respectievelijk 3,5 en 2 punten lager zal liggen dan in 2019. De kredietverzekeraar voorziet op het gebied van wereldhandel eenzelfde scenario: de verwachte stijging van komend jaar (+ 3,5% in Q4 2021 in vergelijking tot Q4 2020) zal de verwachte daling van dit jaar (13%) verre van compenseren.

Eens per kwartaal publiceert Coface eigen economische voorspellingen in een Barometer. Hierin staan kredietrisico’s, zowel op landenniveau als per sector, centraal. Een kredietrisico is de mogelijkheid van een verlies als gevolg van het feit dat een kredietnemer een lening niet terugbetaalt of zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Sinds de uitbraak van corona is de kredietwaardigheid wereldwijd sterk afgenomen.

Edwin Busio licht toe, “Het coronavirus heeft veel onzekerheid in de wereldeconomie gebracht. Ten opzichte van het begin van de Covid-19 crisis hebben we nu de mogelijke economische effecten beter in beeld. We weten welke landen en sectoren het moeilijk hebben, maar ook wie zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Met deze kennis adviseren wij bedrijven over de risico’s die ze momenteel lopen op de internationale handelsmarkt en kunnen we een passende verzekering aanbieden.” 

Coface handhaaft het landenrisico van Nederland op niveau A2. Daarmee blijft ons land in de top-10 van landen op gebied van het risico van niet-betaling van handelsvorderingen.  Wat sectorrisicobeoordelingen betreft, oordeelt Coface dat in Nederland de auto-industrie en de detailhandel momenteel het hoogste risico lopen.  Aan de andere kant van het spectrum zijn de agro-food en de ICT sector het meest veerkrachtig.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...