januari 3, 2024

De maakindustrie en het MKB als drijvende krachten van de Nederlandse economie

In 2023 heeft de MKB binnen de maakindustrie wederom bewezen een broeinest te zijn voor innovatie en productiviteit. De sector is niet alleen een exportmotor van de Nederlandse economie maar speelt ook een sleutelrol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Zo zagen we dit jaar een toename in de integratie van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en robotica om de productiviteit te verhogen. Dit is niet alleen van belang voor de concurrentiepositie maar draagt ook bij aan duurzamere productieprocessen.

Toekomstig verdienvermogen en geopolitieke onafhankelijkheid

Het verdienvermogen van Nederland is sterk verankerd in de maakindustrie, die een belanghebbende rol speelt in het waarborgen van onze geopolitieke onafhankelijkheid. In 2023 hebben we gezien hoe de industrie zich aanpast aan veranderende wereldwijde verhoudingen en hoe het bijdraagt aan het oplossen van grote vraagstukken zoals het klimaatprobleem. Het MKB in het bijzonder heeft getoond wendbaar en innovatief te zijn in het vinden van oplossingen voor deze vraagstukken.

Stimulering van productie-innovatie

Het MKB staat centraal in de maakindustrie, en in 2023 is deze rol versterkt door de introductie van de “MKB-booster”. Dit initiatief, gericht op het stimuleren van innovatie, heeft een nieuwe golf van productieverbeteringen in gang gezet. Met een scherpe focus op het versnellen van arbeidsproductiviteit, heeft de MKB-booster het pad geëffend voor opmerkelijke vooruitgang. Door deze stimulans hebben MKB-bedrijven in de maakindustrie hun processen verfijnd en de efficiëntie aanzienlijk verbeterd.

De boost in high-tech oplossingen is opvallend. Het programma heeft een omgeving gecreëerd waarin het MKB kan floreren door innovatieve technologieën te omarmen. Dit heeft niet alleen de productiesnelheid verhoogd, maar ook de kwaliteit van de producten verbeterd. De nadruk ligt steeds meer op geavanceerde methoden en technologieën, wat een duurzame en concurrerende groei van het MKB in de maakindustrie ondersteunt.

Door deze ontwikkelingen neemt de maakindustrie een leidende positie in binnen de economie. De MKB-booster heeft als katalysator gefungeerd voor een sector die nu klaar is om te concurreren op globale schaal. MKB-bedrijven hebben een impuls gekregen om te innoveren en hun concurrentiepositie te verstevigen. Bovendien draagt de focus op high-tech bij aan een groenere en meer toekomstbestendige industrie.

Focus op mensen, innovatie en duurzaam ondernemen

De MKB-maakindustrie heeft zich in 2023 sterk gericht op drie belangrijke pijlers: mensen, innovatie en duurzaam ondernemen. Er is geïnvesteerd in het opleiden en aantrekken van vakkundig personeel, wat essentieel is voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de sector. Duurzaamheid is geen bijzaak meer maar een kernpunt van strategie, met een toename in circulaire productie en energie-efficiëntie.

Economische impact en groei

Het MKB in de maakindustrie trotseerde in 2023 de nasleep van de pandemie en bleef een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. De MT/Sprout Maakindustrie100 onthulde dat de sector groei zag in omzet, EBIT en ROIC. Deze lijst, die de 100 best presterende MKB-maakbedrijven van Nederland bevat, toonde de onwrikbare veerkracht en het aanpassingsvermogen van deze bedrijven​​. Verder International BV handhaafde zijn toppositie en benadrukte de superioriteit van het MKB in hightech laboratorium-apparatuur en industriële pompen en mengers​​. Voortman Steel Group werd de hoogste nieuwe binnenkomer dankzij aanzienlijke groei in omzet en rendement op geïnvesteerd kapitaal​​.

In totaal realiseerden deze bedrijven een omzet van 13,4 miljard euro, wat de kracht en het belang van de maakindustrie in de Nederlandse economie onderstreept​​. Het belang van deze sector wordt verder versterkt door de meer dan 60.000 banen die het biedt, waarmee het MKB in de maakindustrie een onmisbare rol speelt in het economische landschap van Nederland​​.

De sector blijft een belangrijke rol spelen in de Nederlandse economie, gedreven door innovatie, productiviteit en een focus op duurzaamheid. Het MKB, met zijn flexibiliteit en innovatieve aanpak, is onmisbaar in deze dynamische sector. Met optimisme kijken we naar de toekomst, waarin de maakindustrie en het MKB ongetwijfeld blijven bijdragen aan de welvaart en het welzijn van Nederland.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...