maart 3, 2020 Grote belangstelling uitzendbureaus voor SamenWerkt

MKB-uitzenders vinden reddingsboei in nieuwe coöperatie

De nieuwe coöperatie SamenWerkt, die uitzendbureaus helpt te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), wordt steeds populairder. Sinds de start dit jaar hebben 10 leden zich formeel aangesloten en worden er toetredingsgesprekken gevoerd met een groot aantal aspirant-leden. Op 19 maart aanstaande komen de leden van de coöperatie in Harderwijk bijeen om de eerste resultaten van SamenWerkt te bespreken.

Er wordt sinds 1 januari jl. veel gevraagd van de MKB-uitzenders. Voor veel van deze regionale uitzenders wordt verwacht dat ze zelf de vergaande gevolgen opvangen van de WAB. Volgens de WAB moeten uitzend- en detacheringsbureaus werkgever worden van flexkrachten, terwijl dit eerder kon worden uitbesteed. Daardoor kunnen uitzenders en detacheerders in de knel komen: niet iedereen heeft de middelen, kennis of mankracht om alle verantwoordelijkheden van het werkgeverschap op zich te nemen. Payrolling is niet meer toegestaan voor kleine en middelgrote uitzend- of detacheringsbureaus. Door de komst van de nieuwe coöperatie kunnen leden probleemloos blijven uitzenden of detacheren.

Reddingsboei
“De animo groeit, we voeren veel gesprekken met potentiële leden. SamenWerkt is echt een reddingsboei voor MKB’ers in de uitzendbranche om het hoofd boven water te houden”, zegt voorzitter Rendert Algra, voormalig CDA-Kamerlid en vakbondsbestuurder voor De Unie. “Ga maar na waar zij sinds de invoering van de WAB verantwoordelijk voor zijn: denk aan voorfinanciering van lonen, omgaan met ziekte en verlof, facturering, debiteurenbeheer, verzuimverzekeringen. Allemaal voorbeelden van taken die nu bij de uitzender of detacheerder liggen.”

Uitzenders behouden hun eigen identiteit in de coöperatie en kunnen tegelijk het werkgeverschap delen. Payrollers kunnen ook lid worden van de coöperatie en onder voorwaarden HR-dienstverlener blijven.

Opleidingen en loopbaanontwikkeling 
De nieuwe coöperatie SamenWerkt biedt haar leden juridische zekerheid en diverse mogelijkheden tot samenwerken. Ook werknemers zijn binnen de nog groeiende coöperatie beter af. Er is meer aandacht voor opleidingen en loopbaanontwikkeling. Werkzekerheid komt in de plaats van het verouderde begrip baanzekerheid. 

Bijeenkomst 19 maart
Op 19 maart aanstaande komen onafhankelijk voorzitter Rendert Algra en leden van de coöperatie in Harderwijk bijeen om de eerste resultaten van SamenWerkt te bespreken. Aansluitend wordt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde MKB-uitzenders en payroll en backoffice bedrijven gehouden.  

Geïnteresseerde bedrijven in de uitzendbranche kunnen zich nog steeds aansluiten bij de coöperatie. Zij kunnen zich ook via https://samenwerkt.nl/masterclass-ondernemen-in-de-flexbranche/ aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 19 maart a.s. bij People@Places in Harderwijk. Naast een inhoudelijke bijdrage van voorzitter Rendert Algra (SamenWerkt) geeft Judith Tielen, Kamerlid VVD en woordvoerder WAB en arbeidsmarktbeleid tijdens deze bijeenkomst een visie vanuit de politiek op de komst van SamenWerkt en de gevolgen van de WAB. Ook gaat Marcel Reijmers van FlexKnowledge in op de komst van de WAB en plannen van de commissie Borstlap op het gebied van uitzenden en payrollen en wat er mogelijk nog aankomt, zoals de evaluatie van het uitzendregime.

Meer informatie is te vinden op www.samenwerkt.nl.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...