september 26, 2023

Nationale-Nederlanden: uitval door psychische klachten stijgt ondanks dalend ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2023 is gedaald ten opzichte van de eerste kwartalen in 2022. Toch ziet Nationale-Nederlanden het verzuim door psychische klachten over het eerste halfjaar stijgen. In het tweede kwartaal van 2023 is het ziekteverzuim door psychische klachten gestegen naar 36%, terwijl dit een kwartaal eerder nog 30% was. Deze ontwikkeling is aanleiding geweest voor een onderzoek naar stress, een belangrijke oorzaak van psychische klachten. Markteffect voerde in opdracht van Nationale-Nederlanden dit onderzoek uit. Hieruit blijkt onder meer dat één op de vier Nederlandse werknemers (te) veel stress ervaart, met name jongere werknemers tussen de 26 en 35 jaar (30%). Met meer aandacht voor de belastbaarheid en het welzijn van werknemers kunnen de oorzaken van stress worden aangepakt. De financiële dienstverlener biedt handvatten aan werkend Nederland om stressgerelateerd verzuim te verminderen.

Het CBS meldde eerder deze maand dat het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2023 met 0,4%-punt is gedaald ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2022.  Voor het eerste kwartaal was deze daling 0,6%-punt. Desondanks ziet Nationale-Nederlanden dat het verzuim door psychische klachten in de eerste helft van 2023 is toegenomen. Maar liefst één kwart (25%) van de werknemers ervaart (te) veel stress en bijna de helft (48%) heeft regelmatig tot vaak klachten als gevolg van stress. Dit geldt met name voor vrouwelijke werknemers tot 36 jaar (61%). De oorzaken van (te) veel stress zijn de hoeveelheid werk (52%), de tijdsdruk (43%) en stress in de privésituatie (35%). Door onder andere alert te zijn op stress-signalen, een gezonde werk-privébalans te stimuleren en aandacht te besteden aan de belastbaarheid van het team, kunnen werkgevers het welzijn van werknemers verbeteren. 

Meer aandacht voor welzijn noodzakelijk
Over werkgerelateerde stress wordt op de werkvloer nog (te) weinig gepraat. Vooral jonge werknemers (50%) vinden het moeilijk om dit onderwerp aan te kaarten bij de werkgever. Daarnaast lijken werknemers bij zichzelf niet altijd de signalen van stress te herkennen. De financiële dienstverlener stelt dat werkgevers meer kunnen betekenen in het verminderen van stress. Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden: “We vragen steeds meer van werknemers. Tegelijkertijd verandert de inhoud en de hoeveelheid werk ook. Dit heeft invloed op het stressniveau van werknemers. Om dit te verminderen en verzuim te voorkomen, vragen we werkgevers niet alleen aandacht te hebben voor de werkdruk. Maar laat zien dat je begaan bent met het welzijn van je werknemers. Geef persoonlijke aandacht.” 

Werkgevers veel positiever over bespreken gezondheid dan werknemers  
Nagenoeg alle werkgevers (74%) voelen zich (deels) verantwoordelijk voor de psychische gezondheid van hun werknemers. Maar volgens werknemers gaat slechts één op de tien werkgevers het gesprek aan over de psychische gezondheid of privésituatie om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. “Om een stabiele bedrijfscontinuïteit te houden en (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen is het noodzakelijk dat werkgevers sterker gaan inzetten op het behoud van niet zieke werknemers. De laagdrempeligste en belangrijkste stap hierin is het bespreken van de mentale gezondheid van werknemers”, aldus Schings. Dit gesprek wordt door werknemer en werkgever niet alleen als lastig ervaren, maar wordt ook vaak anders beleefd. Ruim de helft (59%) van de werknemers vindt het belangrijk dat hun leidinggevende weet hoe hun mentale gezondheid is. Desondanks, geeft 40% van de werknemers aan dat dit nooit wordt besproken; ten opzichte van 5% van de werkgevers. Eén op de drie werknemers geeft aan dat een werkgever te weinig tijd vrij maakt voor een persoonlijk gesprek. De financiële dienstverlener biedt via hun preventiepakket werkgevers én werknemers coaching om deze onderwerpen bespreekbaar te maken en zo verzuim te helpen voorkomen. 

Belangrijkste uitkomsten uit het stressonderzoek van Nationale-Nederlanden:
* 48% van de werknemers ervaart regelmatig tot vaak klachten als gevolg van stress.
* Met name werknemers tot 35 jaar ervaren klachten als gevolg van stress.
* 25% van de werknemers heeft (te) veel stress, dit aandeel is hoger onder vrouwelijke en jongere werknemers tot 36 jaar.
* Voor jonge werknemers tussen de 26 en 35 jaar geldt dat tweederde (61%) het zwaar vindt om werk en privé te combineren.
* Stress zorgt bij 38% van de werknemers voor vermoeidheidsklachten.
* 40% van de werknemers ervaart de werkdruk als (te) hoog.
*Werknemers maken stress door werk (41%) of stress in de privésituatie (36%) makkelijker bespreekbaar wanneer de leidinggevende hier naar vraagt.

Voorkomen is beter dan genezen

De financiële dienstverlener ziet het als haar rol om werkend Nederland te supporten in het bevorderen van het welzijn van werknemers. Met het preventiepakket bieden zij concrete tools om met verzuimpreventie aan de slag te gaan. Zo kunnen werkgevers onder andere rekenen op een preventiecoach en krijgen zij inzicht in de risico’s met een preventiescan. Werknemers kunnen anoniem mentale ondersteuning krijgen als ze ergens tegenaan lopen in hun werk of privésituatie.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...