november 28, 2017 Onduidelijkheid over vergoeding, verwijzing en verzekering fysiotherapie

Nederlanders lopen onnodig lang doormet fysieke klachten

AMERSFOORT– Meer dan de helft van de Nederlanders loopt onnodig lang door met fysieke klachten, meestal omdat ze hopen dat het vanzelf overgaat. Ook is het voor veel mensen onduidelijk of een verwijzing nodig is voor een bezoek aan de fysiotherapeut en of fysiotherapie onder de basisverzekering valt.

Dat blijktuit het onderzoek Fysiotherapie: een kwantitatief onderzoek over fysiotherapie onder de Nederlandse bevolking, waarvoor 1.067 Nederlanderszijn ondervraagd.

Uitstelgedrag

Van de ondervraagden wacht 34 procent enkele weken tot een maand met een bezoek aan de fysiotherapeut, 22 procent blijft langer dan een maand doorlopen met klachten,of neemt helemaal geen contact op. De voornaamste reden voor dit uitstel gedrag is de hoop dat de klachten vanzelf overgaan. Anderen gaan liever eerst naar de huisarts of zien op tegen de kosten van een bezoek aan de fysiotherapeut.

Verwijzing

Over hoe je bij de fysio terechtkomt, bestaat sowieso onduidelijkheid. Meer dan de helftvan de Nederlanders (53 procent) denkt voor de fysiotherapeut – altijd of in sommige gevallen – een verwijzing van de huisarts nodig te hebben. Dit klopt niet. Hoewel huisartsen kunnen verwijzen, is er in ons land sprake van ‘DirecteToegang Fysiotherapie’. Een verwijzing is daarom niet nodig (hoewel sommigezorgverzekeraars bij bepaalde chronische indicaties wél een verwijzing vragen).

Aanvullend verzekerd

34 procentvan de Nederlanders denkt dat fysiotherapie onder het eigen risico valt. De helft van de respondenten geeft aan aanvullend verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

Positief over fysiotherapie

Ondanks dat Nederlanders een bezoek aan de fysiotherapeut om verschillende redenen uitstellen, zijn ze zeer lovend over de beroepsgroep. Zeven op de tienrespondenten ziet de fysiotherapeut als ‘dé specialist in houding en beweging’en maar liefst 85 procent toont zich positief over de gekregen behandeling engeeft aan zich na afloop beter te voelen.

Drempel moet omlaag

“We zijn natuurlijk blij met de goede beoordeling”, zegt Guusje ter Horst, bestuursvoorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). “Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het in de hand houden vande zorgkosten in Nederland. Uit eerder onderzoek bleek al dat hogere zorgkosten door ziekenhuis opname of operatie kunnen worden voorkomen door eerder naar de fysiotherapeut te gaan. Dit nieuwste onderzoek bevestigt dat we de mogelijkheden en meerwaarde van fysiotherapie nog beter onder de aandacht moeten brengen, bij zowel het brede publiek als bij  huisartsen en specialisten. Zeker niet alleen vanwege de besparing op zorgkosten maar vooral in het belang van goede zorg in de buurt voor de patiënt.”

‘Bewegen is …’

Om dat te bereiken startte het KNGF vorige week met de campagne ‘Bewegen is …’, waarin alles draait om de ervaringen van patiënten. Ter Horst: “De verhalen die we een jaar lang gaan verzamelen en vertellen komen niet van fysiotherapeuten maar van patiënten zelf. Met deze verhalen willen we Nederland inspireren en informeren over de mogelijkheden van fysiotherapie en de belangrijke rol die de fysiotherapeut heeft als het gaat om houding en beweging.” Meer informatie opwww.bewegenis.nl.

Over het KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft19.000 leden, kent dertien beroeps inhoudelijke verenigingen en beheert hetCentraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF behartigt belangen, borgtkwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt een breed scala aan diensten aan haar leden.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...