november 2, 2021

Nederlandse AI Coalitie lanceert AI-cursus voor Agri en Food

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft in samenwerking met de Topsector Agri & Food en Groenpact de eerste AI-cursus voor de sector Agri en Food ontwikkeld. Een gratis online cursus die groene ondernemers en groene studenten meer inzicht wil geven in het begrip Artificiële Intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de sector.

AI is een term die niet direct bij iedereen in de sector Agri en Food bekend is. Sterker nog, wellicht zal men AI of KI eerder associëren met artificial insemination of kunstmatige inseminatie. Echter, AI ontwikkelt zich razendsnel en wordt veelvuldig toegepast in de sector Agri en Food. Daarom is het van belang dat iedereen in de sector zich een bepaalde mate van basis kennis over AI eigen maakt. Begrippen als smart farming en big data zullen de komende jaren een hoofdrol spelen in de volgende stap naar een efficiënte en duurzame voedselproductie. 

Wat houdt de AI-cursus voor de sector Agri en Food in? 
In de praktijk wordt al zoveel gebruik gemaakt van AI-toepassingen dat deze cursus gevuld is met aansprekende voorbeelden. Koeien met hals- en pootsensoren, drones die helpen in de appelteelt en robots die door middel van deep learning precies de juiste rozen kunnen plukken. Maar naast vernieuwende technieken zijn er natuurlijk ook uitdagingen en ethische dilemma’s. Wat gebeurt er met alle data en hoe diervriendelijk is het werken met AI-modellen eigenlijk? Ook deze thema’s komen in de cursus aan bod.

De AI-cursus voor de sector Agri en Food bestaat uit 11 interactieve modules van 8 tot 15 minuten met video’s die praktische toepassingen van AI in de sector weergeven. De cursus neemt in totaal zo’n 2,5 uur in beslag en de modules bestaan uit een afwisseling van lesstof, video’s en interactieve elementen. In de cursus worden onderwerpen als big data, algoritmen en machinelearning aangesneden en wordt er vooral ingegaan op de vraag: hoe wordt dit alles toegepast binnen de sector? Je hoeft geen computerexpert of wiskundige te zijn om deze cursus te volgen. Na het voltooien van deze cursus heb je een goed beeld van hoe AI in de sector kan worden toegepast en wat dat voor jou en je werk betekent. Je kunt je eigen tempo en volgorde bepalen en na afloop ontvang je een certificaat. 

Toegankelijk maken van kennis over AI
De NL AIC vindt het belangrijk dat basisinformatie en kennis over AI, de toepassing van AI en eventuele gevolgen van AI voor iedereen toegankelijk is. De AI-cursus voor de sector agri en food is ontwikkeld in samenwerking met Jim Stolze van Stichting Lowercase, die eerder de AI-Zorg cursus en de Nationale AI-cursus ontwikkelde. Deze laatste cursus werd voltooid door meer dan 300.000 mensen. Idealiter zet deze cursus een proces in gang, zodat onderwijsinstellingen AI en andere technologieën in toenemende mate opnemen in het curriculum. Het doel van de cursus is om bewustwording te creëren voor de mogelijkheden van AI bij alle werkenden en studenten in de agrarische sector. Eerder dit jaar lanceerde de NL AIC samen met TU Delft ook de uitgebreidere cursus Elements of AI: een gratis online cursus die deelnemers inzicht geeft in de basis van AI.

AI-cursus voor Agri en Food vanaf vandaag te volgen
De AI-cursus voor Agri en Food is vanaf vandaag te volgen via https://agrifood.ai-cursus.nl.

Over de Nederlandse AI Coalitie
De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Over Groenpact 
Nationaal en mondiaal staan we voor grote opgaven, denk aan het vergroenen van economie en maatschappij, te zorgen voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel, voor CO2 reductie en klimaatadaptatie, voor behoud van natuur/biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving. Om dit te bereiken, is de bijdrage van Nederlandse groene sector – agri, food, tuinbouw en natuur & leefomgeving – essentieel. Groenpact verbindt in deze groene sector onderzoek, ondernemingen, onderwijs en beleid om oplossingen te versnellen. Het versnellingsprogramma Digitalisering en Technologisering van Groenpact levert een wezenlijke bijdrage door het gebruik van technologie steviger te verankeren in de groene onderwijsprogramma’s. De focus ligt op 4 thema’s: AI, Data Science, Robotica en Sensortechnologie.

Over Topsector Agri & Food
De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken.Topsector Agri & Food stimuleert nieuwe kennis en innovaties, in de eerste plaats door het opzetten en financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarbij gaat het niet alleen om fundamenteel en toegepast onderzoek, maar juist ook om valorisatie.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...