oktober 26, 2021

Ondernemers profiteren onvoldoende van kennis uit Nederlands onderzoek

Dat concludeert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn advies ‘Kansen pakken met kennis’, dat vandaag is aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven. De AWTI adviseert een aantal gerichte maatregelen waardoor onderzoekers en ondernemers elkaar vaker zullen vinden en beter kunnen samenwerken. Belangrijk is om beter rekening te houden met de verschillende behoeften bij ondernemers, met name het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

“Nieuwe kennis is hard nodig om de economie gezond te houden en maatschappelijke uitdagingen op te lossen,” stelt Jos Benschop, raadslid van de AWTI. “Nederlandse kennisinstellingen spelen internationaal in de voorhoede van het onderzoek. Maar slechts een klein deel van de ondernemers weet hiervan te profiteren. Dat is een gemiste kans. In het toepassen van de kennis loopt Nederland achter op onze buurlanden.”

Help het mkb om de juiste onderzoeker(s) te vinden
“De uitwisseling van kennis tussen onderzoekers en ondernemers kan beter,” vervolgt Benschop. “In dit advies doet de AWTI voorstellen voor maatregelen waardoor ondernemers en onderzoekers elkaar vaker zullen vinden en beter zullen samenwerken. Nu gaat dat nog niet overal goed. Dat komt onder andere omdat het huidige beleid te weinig is afgestemd op de verschillende behoeften bij ondernemers, met name die van het midden- en kleinbedrijf (MKB).” 
Daarom doet de AWTI concrete voorstellen om de vragen van ondernemers en onderzoekers beter te ‘matchen’. Vooral kleinere en minder innovatieve ondernemingen hebben hierbij hulp nodig. De AWTI stelt voor om te zorgen voor meer ‘kennismakelaars’ die ondernemers en hun vragen koppelen aan de juiste onderzoekers. Daarnaast adviseert de AWTI om geld beschikbaar te stellen waarmee kleine ondernemingen samen een kennisvraag kunnen uitzetten bij een kennisinstelling.

Mensen maken het verschil
“Veel kennis wordt uitgewisseld via mensen die een brug vormen tussen kennisinstellingen en ondernemingen,” legt Benschop uit. “Denk bijvoorbeeld aan studenten die een afstudeerstage doen bij een bedrijf of onderzoekers met een dubbelfunctie bij bedrijf en kennisinstelling. Het gaat om grote aantallen en juist richting minder innovatieve ondernemingen ligt hier een groot onbenut potentieel. De AWTI adviseert dan ook om meer aandacht te hebben voor deze route van kennisuitwisseling en dit gericht te bevorderen.” 

Zorg voor professionele ondersteuning en bied maatwerk
Kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstituten, kunnen zelf stappen zetten om de uitwisseling van kennis met ondernemers te verbeteren. “Effectieve kennisoverdracht is maatwerk,” aldus Benschop. “De AWTI roept de regering en het parlement op om het belang van kennisoverdracht als één van de hoofdfuncties van kennisinstellingen duidelijk te onderstrepen. En steun dan de kennisinstellingen in het verder uitbouwen van een professionele ondersteuning voor kennisoverdracht naar ondernemers en de opbouw van een bloeiend ‘ecosysteem’.

Webinar ‘Ondernemen met kennis’
De AWTI wil met het advies ‘Kansen pakken met kennis’ ook het gesprek starten tussen ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Daarom organiseert de AWTI vandaag, dinsdag 26 oktober tussen 16:00 – 17:00 uur, een webinar over de vraag: Hoe zorgen we dat ondernemers beter gebruik kunnen maken van de kennis die onderzoekers ontwikkelen?AWTI-webinar over ondernemen met kennis | Nieuwsbericht | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Over de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)
De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. En brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. Hierin worden wetenschap, technologie en innovatie in samenhang met elkaar bekeken. De adviezen van de AWTI richten zicht op fundamentele vraagstukken, op de langere termijn en bezien ook de situatie in andere landen. De AWTI gaat hierbij systematisch en evidence-based te werk. Aan de hand van de AWTI-adviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier beoogt de AWTI bij te dragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...