september 23, 2022

Onderzoek: CFO’s willen kosten besparen vanwege recessiezorgen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van CFO’s kostenbesparingen doorvoert tegen de achtergrond van stijgende inflatie en recessiezorgen. Senior financial executives verwachten dat de economie de komende 12 maanden in een recessie terechtkomt en zijn ter voorbereiding daarop begonnen met kostenbesparingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek (1) van IWG, ’s werelds grootste aanbieder van flexibele werkplekken.  

Volgens 91% van de 250 bevraagde CFO’s is een economische crisis onvermijdelijk. Meer dan een derde (36%) verwacht dit jaar nog een recessie. Als gevolg daarvan zijn bijna alle CFO’s (97%) begonnen met het nemen van kostenbesparende maatregelen of zijn zij van plan om dergelijke maatregelen op korte termijn te nemen. Twee derde (65%) van de CFO’s streeft ernaar om de facilitaire uitgaven te verminderen met meer dan 10% per jaar. 

Hybride werken wordt gezien als een belangrijke manier om besparingsdoelstellingen te halen. Voor 82% van de CFO’s is dit een betaalbaarder bedrijfsmodel, aangezien de vraag naar kantoorruimte hoog blijft. Uit een recent Amerikaans onderzoek van Robin, leverancier van kantoorsoftware, blijkt dat 83% van de executives verwacht dat hybride werken kosten zal besparen, terwijl 60% zegt van plan te zijn de kantoorruimte met 50% of meer in te krimpen. 

Bedrijven maken al lange tijd inefficiënt gebruik van kantoorruimte, maar de toename van hybride en remote werken heeft hen ertoe aangezet deze uitgaven opnieuw te evalueren. Van de Fortune 500 CEO’s geeft 74% aan  kantoorruimte te willen verminderen.

Uit de laatste gebruiksgegevens van IWG blijkt dat het kantoorgebruik in Nederlands is gestegen met 70% sinds de start van het jaar. Karin Poel, Country Manager IWG Nederland, bevestigt een sterke stijging van dagelijkse bezoekers in verschillende centra in Nederland. “Op bijna alle locaties is er een forse toename sinds de start van het jaar, in sommige centra zien we zelfs een verdubbeling. Kantoren stromen weer vol omdat werknemers elkaar opnieuw willen ontmoeten en een geschikte werkplek willen, waar zij zich ook bevinden – in het stadscentrum of in hun buurt, en omdat het past in de afspraken met hun werkgevers. De professionele werkruimtes, air conditioning, beveiligde en snelle internetverbinding en natuurlijk vergaderruimtes waar collega’s kunnen samenkomen, zorgen ervoor dat mensen opnieuw een paar dagen per week naar kantoor komen.” 

De ondervraagde CFO’s bevestigen deze trend: de helft (50%) van de bedrijven kiest nu al voor kortlopende huurcontracten of gedeelde werkruimten, wat hen de flexibiliteit geeft om snel wijzigingen door te voeren afhankelijk van de beschikbare budgetten, zonder vast te zitten aan langlopende contracten. Onderzoek (2) toont aan dat hybride werken organisaties gemiddeld meer dan 10.000 euro per werknemer per jaar kan helpen besparen, wat verklaart waarom twee vijfde (39%) van de CFO’s overweegt over te stappen op uitsluitend gedeelde ruimtes. 

Meer dan twee vijfde (44%) van de CFO’s voert gedwongen ontslagen door en anderen overwegen de huidige salarisschalen van het personeel te herzien (28%) en het aantal promoties te beperken (27%). CFO’s limiteren ook de aanwerving van nieuw personeel: bij meer dan een derde (36%) is er een aanwervingsstop en een even groot aantal stelt nieuwe aanwervingen voorlopig uit (33%).


Deel dit bericht:


Volg ons

Voor MKB, door MKB

Polls

Kleine ondernemers moeten te lang wachten op hun geld.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Ondernemers met webshops kunnen niet meer zonder AI

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...