september 27, 2022 MultiTankcard: Het aantal getankte liters HVO is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen

Verkoop van biobrandstoffen schiet omhoog

Het aantal getankte liters HVO is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen. Uit gegevens van mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard blijkt dat er, tot en met augustus, een groei is van 42 procent ten opzichte van heel 2021. Als de groei zich op hetzelfde tempo voortzet, komt de stijging dit jaar naar verwachting uit op maar liefst 112 procent. 

De toename van het aantal getankte liters HVO onder zakelijke rijders is opvallend, gezien het nog altijd behoorlijke prijsverschil van gemiddeld 20 tot 30 eurocent met fossiele diesel. “Een aantal bedrijven kiest duidelijk en vol overtuiging voor duurzaam. Dat zien we ook terug in de groei in het aantal transacties”, aldus directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard. Daartegenover staat juist dat fossiele diesel een stuk minder getankt wordt. Gebaseerd op het aantal verkochte liters tot en met augustus verwacht MultiTankcard voor dit jaar een daling van 8 procent. 

Duurzaamheidswens

Roozeman: “De opkomst van de nieuwe generatie biodiesel HVO lijkt met name gedreven door de wens vanuit vervoerders om een lagere CO2 uitstoot van hun dieselmotoren te realiseren, waarbij tevens hun motoren schoner blijven dan bij traditionele diesel. Dat deze duurzaamheidswens zich ook vertaalt in meer afgezette liters HVO valt toe te schrijven aan de toename van het aanbod: er zijn meer stations die HVO aanbieden en worden meer liters op de wereldmarkt geproduceerd. En omdat moderne diesel personenauto’s ook prima HVO kunnen tanken, stuwen vraag en aanbod elkaar op.”

Groei in andere brandstoffen

HVO is niet de enige brandstof waarin MultiTankcard dit jaar een forse groei opmerkt. Ook het elektrisch laden laat onder zakelijke rijders behoorlijke stijgingen zien, blijkt uit de transactiegegevens. Tot en met augustus werd al 4 procent meer kWh stroom afgenomen ten opzichte van heel 2021. De groei komt dit jaar op deze manier uit op 56 procent. Het aantal laadsessies blijft wat achter en zal naar verwachting uitkomen op plus 48 procent. Dat laatste gebeurt onder invloed van nieuwe automodellen, die vaak grotere accu’s hebben.

Groei waterstof

Een andere duurzame brandstof waar MultiTankcard groei in constateert, is waterstof. Patrick Roozeman: “Vanuit een lage basis groeit H2 met 22 procent in volume (KG) en met 35 procent in aantal transacties. Op dit moment accepteren in Nederland elf stations met waterstof onze mobiliteitspas.”

Meer informatie is te vinden op https://www.mtc.nl/onze-visie-op-duurzaamheid


Deel dit bericht:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons

Voor MKB, door MKB

Denk mee met MKB

Hoeveel omzet verwacht je door Covid-19 mis te lopen dit jaar?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...